• ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۰۸:۵۱:۴۷

    شرکت سبحان دارو (سهامی عام) سرمایه خود را از ۱٬۵۳۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲٬۴۳۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۸٫۸۲ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۱۲ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد