• ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۰۹:۱۱:۰۸

    شرکت داروسازی تولید دارو(سهامی خاص) سرمایه خود را از ۶۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۸۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۴۱٫۶۷ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۰۹ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد