• ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۱۱:۲۴:۴۲

    شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر سرمایه خود را از ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۸۵٫۱۹ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۸ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد