• ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴:۱۵:۱۱

    شرکت سرمایه گذاری سبحان سرمایه خود را از ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۸٫۲۱ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۸ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد