• ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۱:۴۶:۴۵

    شرکت داروسازی لقمان سرمایه خود را از ۶۷۵٬۰۰۰ میلیون ریال به ۶٬۷۳۵٬۱۵۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۸۹۷٫۸ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۸ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد