• ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۱۷:۵۶:۳۴

    شرکت سرمایه گذاری جامی سرمایه خود را از ۳۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۴۷۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۶٫۶۷ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۲ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد