• ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۰۷:۴۳:۵۳

    شرکت بیمه ما (سهامی عام در شرف تاسیس) سرمایه خود را از ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۱۵ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد