• ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۶:۲۱:۲۳

    شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) سرمایه خود را از ۸۸۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۵۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۰۷ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد