• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۸:۳۰:۰۱

    شاخص کل با ۸٬۶۷۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۸۸٬۲۹۱٫۷ رسید.