• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۶:۱۲:۱۹

    شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور(سهامی عام) طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ مبلغ ۱ ریال (۱۱٫۱۱ درصد) از سود ۹ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.