• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۴:۱۵:۱۱

    شاخص کل با ۸٬۶۶۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۸۸٬۲۹۴٫۷ رسید.