• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۳:۴۴:۲۵

    به اطلاع کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند؛ جهت اطلاع از اصلاحات دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعیه شماره ۱۸۱/۹۴۷۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مدیریت عملیات بازار منتشر شده در تارنمای شرکت بورس مراجعه نمایند.مدیریت عملیات شرکت بورس اوراق بهادار تهران