• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۳:۰۱:۰۵

    شاخص کل با ۸٬۶۶۵٫۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۸۸٬۲۹۷٫۲ رسید.