• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۲:۴۵:۰۱

    به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به اتمام دوره سفارش گیری در نماد (توسن۱) راس ساعت ۱۲:۵۵ امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مقتضی است راس ساعت ۱۲:۵۵ هرگونه دسترسی معامله گران برخط و غیر برخط درنماد (توسن۱) مسدود گردد. هرگونه مسئولیت ناشی از عدم مسدود بودن دسترسی معامله گران هر کارگزاری به عهده آن کارگزاری خواهد بود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران