• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۲:۰۱:۱۲

    شاخص کل با ۷٬۳۰۶٫۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۸۹٬۶۵۶٫۴ رسید.