• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۱:۰۱:۱۴

    شاخص کل با ۵٬۶۴۰٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۹۱٬۳۲۲٫۱ رسید.