• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۰:۰۱:۰۷

    شاخص کل با ۵٬۴۵۹٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۹۱٬۵۰۳٫۱ رسید.