• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۰۹:۲۴:۳۱

    مجوز تغییر سرمایه شرکت قند شیرین خراسان صادر شد.