• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۰۹:۱۸:۱۰

    شرکت قند بیستون طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ مبلغ ۱۳ ریال (۱۰٫۲۴ درصد) از سود ۱۲۷ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.