• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۰۸:۵۹:۳۷

    معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار طی حکم جدیدی، سرپرست اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان رئیس این اداره منصوب کرد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مصطفی بهشتی سرشت معاون اجرایی و عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، طی حکمی، جعفر سلطانی را به سمت رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس منصوب کرد. در این حکم آمده است: «نظر به تجربیات و شایستگی جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد مدیر مربوطه و موافقت ریاست محترم سازمان، به موجب این حکم به عنوان «رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی» منصوب می شوید تا با توجه به شرح وظایف مربوط، اهداف و برنامه های سازمانی انجام وظیفه کنید. امید است با کسب تاییدات الهی و رعایت ضوابط و مقررات سازمانی در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.»