• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۰۸:۴۰:۰۷

    پیرو اطلاعیه شماره ۳۱۲۵/الف/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ این شرکت، وفق تبصره هفت ماده دو دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تاکید می گردد؛ اوراق اختیار فروش تبعی به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نخواهد شد.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران