• ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۰۸:۳۲:۱۵

    پیرواطلاعیه شماره ۳۱۲۵/الف/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ این شرکت و پیام های قبلی این مدیریت،صرفا صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارامکان ارسال سفارش در این مرحله را خواهند داشت. در صورت عدم رعایت الزام مذکور اقدامات مقتضی مطابق با دستورالعمل انضباطی کارگزاران صورت خواهد پذیرفت و مسئولیت های آتی آن بر عهده کارگزار و شخص خاطی می باشد.مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران