• ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۹:۱۵:۰۸

    شاخص کل با ۱۴٬۷۰۹٫۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۷۵٬۲۷۴٫۱ رسید.