• ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۵:۴۷:۴۴

    شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ مبلغ ۶ ریال (۱۰٫۱۷ درصد) از سود ۵۹ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.