• ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۲:۵۳:۳۳

    شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ مبلغ ۱٬۱۴۶ ریال (۵۱٫۲۱ درصد) از سود ۲٬۲۳۸ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.