• ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۳:۰۳:۲۰

    به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی اوراق منفعت دولت-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶۲۶ (افاد۲۱) به منظور پرداخت اصل مبلغ و آخرین سود اوراق مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶، در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ متوقف می‌گردد. یادآور می‌گردد، اصل مبلغ اوراق به همراه سود آن، به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید تعلق می‌گیرد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران