• ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۳:۰۲:۰۱

    شاخص کل با ۱۴٬۷۰۹٫۴ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۷۵٬۲۷۳٫۹ رسید.