• ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۲:۰۱:۱۰

    شاخص کل با ۱۴٬۴۶۰٫۲ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۷۵٬۵۲۳٫۱ رسید.