• ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۱:۰۲:۰۱

    شاخص کل با ۱۵٬۳۱۶٫۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۷۴٬۶۶۷ رسید.