• ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۰:۱۴:۲۵

    به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توکاریل (توریل۱) جهت بررسی معاملات مطابق با ماده ۱۲ مکرر ۶ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران متوقف شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران