• ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۰:۰۱:۰۵

    شاخص کل با ۱۴٬۷۷۶٫۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۷۵٬۲۰۶٫۸ رسید.