• ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۰۷:۳۵:۳۴

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سبحان دارو از برنامه افزایش سرمایه ۵۹ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد. براین اساس، "دسبحان" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۵۳ به ۲۴۳ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی با هدف نوسازی و تجهیز خط تولیدی جامدات و خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی جهت اخذ تاییدیه GMP معاونت غذا و دارو صرف خواهد شد.