• ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۵:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۴۰٬۴۶۶٫۹ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۸۹٬۹۹۴٫۹ رسید.