• ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۰:۴۴:۳۸

    شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی خاص) سرمایه خود را از ۲۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۷۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۵۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۰ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد