• ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۳:۰۶:۴۰

    به اطلاع می رساند، با توجه به اعلام بازارگردان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری(نگین) از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ مظنه های خرید و فروش بازارگردان به شرح زیر می باشد: مظنه خرید بازارگردان: ۵۱،۰۵۰ ریال و مظنه فروش بازارگردان ۵۲،۵۸۰ ریال. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران