• ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۳:۰۱:۰۰

    شاخص کل با ۴۰٬۴۶۶٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۸۹٬۹۹۵٫۱ رسید.