• ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۲:۲۴:۱۱

    شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات سرمایه خود را از ۱۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۶۱۹٬۹۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۱۸ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد