• ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۲:۰۱:۱۳

    شاخص کل با ۴۰٬۶۹۳٫۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۸۹٬۷۶۸٫۳ رسید.