• ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۳:۱۳:۱۷

    شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سرمایه خود را از ۷۴٬۴۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳۴٫۴۱ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۰۸ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد