• ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۱:۰۱:۰۷

    شاخص کل با ۳۹٬۷۳۱٫۴ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۹۰٬۷۳۰٫۴ رسید.