• ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۰:۰۶:۱۸

    به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۳۰۴۴/م/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ این شرکت، امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ قراردادهای اختیار معامله با سررسید مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ بر روی سهام شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس۱) در نمادهای معاملاتی اختیار خرید(ضزاگرس۱۲۰۰)، (ضزاگرس ۱۲۰۱)، (ضزاگرس ۱۲۰۲)، (ضزاگرس ۱۲۰۳)، (ضزاگرس ۱۲۰۴) ، (ضزاگرس ۱۲۰۵) و (ضزاگرس ۱۲۰۶) و نمادهای معاملاتی اختیار فروش (طزاگرس۱۲۰۰)، (طزاگرس ۱۲۰۱)، (طزاگرس ۱۲۰۲)، (طزاگرس ۱۲۰۳)، (طزاگرس ۱۲۰۴)، (طزاگرس ۱۲۰۵)و (طزاگرس ۱۲۰۶) در بازار مشتقه فرابورس ایران عرضه می شود. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است: ۱)نحوه درج قراردادهای اختیار معاملات در نمادهای مذکور شامل حداقل سه قرارداد که مبتنی بر حداقل یک قرارداد در سود، حداقل یک قرارداد بی تفاوت و حداقل یک قرارداد در زیان می باشد. ۲)نماد معاملاتی سهام پایه: (زاگرس۱) ۳)اندازه قرارداد(سهم): ۱،۰۰۰ ۴)دوره معاملاتی: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۵)نوع تسوی ه: تسویه نقدی( در صورت توافق طرفین) که تاریخ تسویه نقدی یک روز پیش از سررسید و تاریخ تسویه فیزیکی در سررسید می باشد. ۶) حداقل مقدار هر سفارش (قرارداد) ۱ و حداکثر مقدار سفارش (قرارداد) ۱۰۰ می باشد. ۷)معاملات از طریق سامانه معاملات برخط (آنلاین) و نامک انجام می گیرد و کارگزاران می بایست دسترسی معامله گران برخط (آنلاین) جهت ورود سفارش و انجام معامله در گروه معاملاتی ۱۳ را فعال نمایند. ۸)جهت ارسال سفارش در نمادهای قرارداد اختیار معامله در بازار ابزارهای مشتقه فرابورس ایران بایستی از مقدارعددی ۹۴ در فیلد کد شهر استفاده شود.همچنین کارگزاران می بایست قبل از فعالیت در بازار مذکور نسبت به اخذ تایید و امضای «بیانیه پذیرش ریسک» و «قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار» از مشتریان خود مطابق با اطلاعیه شماره۱۰۵۲/الف/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران، اقدام نمایند. مسئولیت اخذ قرارداد و بیانیه امضا شده عضو فرابورس ایران و م سئولیت هرگونه اظهار خلاف واقع برعهده سرمایه گذار می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه مذکور مراجعه فرمایید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران