• ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۰:۰۴:۴۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، گروه پاکشو از اثر عرضه اولیه ۲.۹۹ درصد سهام آریان کیمیا تک با کسب سود ۷۹.۹ میلیارد تومانی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی نماد برای فردا شد. براین اساس، "پاکشو" اعلام کرد: ۲.۹۹ درصد سهام شرکت آریا کیمیا تک با قیمت ۲۳۰۰ تومان برای هر سهم و جمع مبلغ معامله ۱۰۲.۹ میلیارد تومان با بهای تمام شده ۲۳.۲ میلیارد تومانی و کسب سود ۷۹.۹ میلیارد تومانی پس از کسر مخارج انتقال انجام شد. درصد مالکیت قبل از واگذاری ۱۹.۹ درصد بوده که پس از واگذاری به ۱۶.۹۱ درصد رسیده است. بنابراین گزارش، فرایند عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام آریان کیمیا تک هفدهم شهریور انجام و هر سهم این شرکت با کاهش آمار خریداران، ۲۳۰۰ تومان کشف قیمت شد.