• ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۰:۰۱:۰۵

    شاخص کل با ۳۰٬۰۵۲٫۲ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۰۰٬۴۰۹٫۶ رسید.