• ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۱۳:۰۶:۴۸

    شرکت کشت و دامداری فکا سرمایه خود را از ۳۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۴۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۷ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد