• ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۰۷:۴۷:۲۲

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، به دنبال صدور مجوز افزایش سرمایه چند شرکت بورسی، کارخانجات تولیدی شهید قندی و قاسم ایران هم مجوز افزایش سرمایه ۲۵ و ۷۱ درصدی را از سازمان بورس گرفتند تا آماده برگزاری مجمع فوق العاده شوند. براین اساس، "بکام" سرمایه فعلی را از ۸۰۴ به ۱۰۰۴ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود. سرمایه فعلی "قاسم" هم از ۲۹۲.۵ به ۵۰۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.