• ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۰۷:۴۲:۱۷

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو شرکت جام دارو و توسعه صنایع بهشهر از برنامه افزایش سرمایه ۲۱ و ۸۲ درصدی از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها خبر دادند. براین اساس، "فجام" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۶۶ به ۸۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به گردش امور جاری ،اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش شود. همچنین "وبشهر" درصدد است سرمایه فعلی را از ۸۲۵ میلیارد به ۱.۵ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از دو محل سود انباشته و سایر اندوخته ها به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و اصلاح و بهبود ساختار مالی اعمال خواهد شد.