• ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۷:۱۵:۰۲

    شاخص کل با ۴٬۵۰۷ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۵۳۰٬۵۱۵٫۳ رسید.