• ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۶:۵۷:۴۱

    شرکت سرمایه گذاری صبا تامین طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ مبلغ ۱٬۹۳۰ ریال (۱۰۱٫۳۱ درصد) از سود ۱٬۹۰۵ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ را توزیع کرد.