• ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۶:۳۷:۴۷

    شرکت پخش رازی سرمایه خود را از ۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۶/mm/۱۰ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد