• ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۶:۳۵:۳۵

    شرکت پخش رازی سرمایه خود را از ۲۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۵۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۶/mm/۰۱ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد